Uitleg kosten en vergoedingen Vrouwenpoli Boxmeer

 • Vergoedingen

  Afhankelijk of u met een verwijzing of zonder verwijzing komt worden de kosten via de basis- of  via de aanvullende verzekering berekend. Tijdens het consult wordt reguliere geneeskunde altijd gecombineerd met kennis en ervaring uit complementaire geneeskunde. Er is alleen een verschil wat betreft financiële afhandeling.

  Hieronder kunt u lezen wat deze verschillen zijn:

 • Ik kom met een verwijzing

  Wanneer u met een verwijzing komt worden uw kosten berekend via de reguliere zorg en dus vanuit uw basisverzekering.

  Reguliere zorgt werkt met DBC’s/DOT (Diagnose Behandel Combinatie/ DBC op weg naar transparantie). Ook ziekenhuizen werken met deze DBC/DOT’s , dit is wettelijk verplicht. Dit betekent dat u voor een periode in behandeling bent en dat iedere DBC/DOT zijn eigen prijskaartje heeft. Zo betaalt een patiënte die voor overgangsklachten komt een ander bedrag dan een patiënte die voor vaginale klachten komt.

  Een 1e DBC duurt 90 dagen. Na deze periode sluit de DBC/DOT af en volgt er een factuur. Alle patiënten met dezelfde diagnose betalen mee aan de totale kosten die de behandelaar maakt voor deze diagnose. Alle (telefonische, skype) consulten/emails/herhaalrecepten en reguliere bloedonderzoeken zitten bij deze prijs inbegrepen. Ook kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld huisvesting, vaste lasten, personeel, verzekeringen, laboratoriumkosten, etc. Dit verklaart dat een patiënte bij wie laboratoriumonderzoek gedaan wordt een even hoge rekening krijgt als een patiënte bij die dit onderzoek niet nodig was.

  Er zijn per diagnose wel verschillende tarieven. Deze hebben te maken met het aantal consulten. Bij meer dan 2 consulten komt u in een hoger tarief. Elke vorm van consult wordt vanaf 2018 daarin meegerekend. Dus zowel een persoonlijk consult op de poli, als een telefonisch consult of consult per skype, als ook het beantwoorden van vragen per mail.

  Wanneer een patiënt na 90 dagen de Vrouwenpoli bezoekt of daarna nog een telefonisch of mailconsult heeft wordt deze DBC/DOT verlengd naar een vervolg DBC/DOT. Een vervolg DBC duurt 120 dagen.

  Hoeveel u vergoedt krijgt van uw zorgverzekering hangt af van uw zorgverzekeraar, uw polis en zelfs uw diagnose. Allereerst zal de zorgverzekeraar uw eigen risico bij u in rekening brengen. Dit eigen risico is voor iedereen € 385,-, het bedrag kan hoger uitvallen als u heeft gekozen voor vrijwillige ophoging van het eigen risico tot wel € 885,-.

  Omdat de Vrouwenpoli geen contracten heeft met de zorgverzekeraars vergoeden deze een percentage. Er bestaan 3 verschillende soortenpolissen. Een naturapolis, een budgetpolis en een restitutiepolis. Bij een restitutiepolis heeft u vrije artsenkeuze en wordt er meer vergoed dan bij een naturapolis. Bij een budgetpolis staat het uw zorgverzekeraar vrij helemaal niets te vergoeden. De verzekeraars werken met zogenaamde marktconform prijzen. Dat betekent dat zij het percentage vergoeden van wat zij een aanvaardbaar tarief vinden. Dit bedrag ligt lager dan het landelijk gemiddelde van alle zorgaanbieders die een bepaalde DBC/DOT aanbieden. Het is zelfs mogelijk dat de ene zorgverzekeraar een andere marktconforme prijs hanteert dan de andere. Het kan zijn dat onze prijzen daarboven vallen en u daarom minder dan het aangegeven percentage terugkrijgt. Ook bij een restitutiepolis waarbij de verzekeraar 100% vergoedt, kan het zijn dat het 100% is van de landelijk gemiddelde prijzen en u nog steeds een deel van de rekening zelf zult moeten betalen. Lees daarvoor goed uw polis door of informeer ernaar bij uw verzekeraar. Er zijn ook enkele verzekeraars met een waarachtige restitutiepolis, die wel 100% van de rekening van Vrouwenpoli Boxmeer vergoeden.

  De reden dat onze prijzen hoger liggen dan het landelijk gemiddelde is omdat onze consulten langer duren dan de consulten in ziekenhuizen. Gemiddeld trekt een specialist in Nederland 20 minuten uit voor een eerste consult en 10 minuten voor een vervolgconsult. Bij de Vrouwenpoli wordt er door de artsen veel meer tijd geïnvesteerd in de patiënten, tot wel 3 uur in één DBC/DOT.

  U zult begrijpen dat wij u nooit vooraf precies kunnen vertellen hoeveel het u zal gaan kosten. Het kan voorkomen dat uw behandeling bij verzekeraar A € 100,00 zal kosten en bij verzekeraar B € 350,00.

  Uw diagnose zal pas tijdens uw consult door de arts bepaald kunnen worden. Verder weten wij vooraf ook niet of er speciale laboratorium onderzoeken nodig zijn die niet in de DBC/DOT vallen.

  Hieronder vindt u onze passantenlijst, dit is de prijslijst voor DBC’s. U kunt uw verzekeraar vragen hoeveel zij gaan vergoeden bij een aantal diagnoses waarvan u denkt dat deze van toepassing zouden kunnen zijn. De verzekeraar wil daarvoor 2 codes weten: de declaratiecode en zorgproductcode.

  In de meeste gevallen hebben patiënten in de 1e 90 dagen vaker dan 2 keer contact met de Vrouwenpoli waardoor zij in het tarief van meer dan 2 bezoeken terecht komen.

  Het kan zijn dat er speciale laboratoriumonderzoeken worden geadviseerd, zoals speciale bloedonderzoeken, ontlasting-, speeksel-, of urine onderzoek.

  Deze onderzoeken worden door alternatieve laboratoria gedaan en vallen niet in de basisverzekering. Een enkele verzekeraar vergoedt deze via de aanvullende verzekering voor de alternatieve zorg. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar. U wordt van vooraf ingelicht of het onderzoek wel of niet in het DBC zal vallen en hoe hoog de kosten zijn voor dit onderzoek. U beslist zelf of u dit onderzoek wel of niet wilt laten doen!

  Voor alle extra informatie over de rekening verwijzen we u naar de site van de informatielijn https://www.consuwijzer.nl/zorg/zorgaanbieders/vragen-klachten-over-nota-zorgaanbieder

  • De meest recente passantenlijst

   In de passantenprijslijst zijn behandelingen opgenomen uit het vrije segment (het B-segment).
   Om de juiste prijs voor de behandeling uit deze lijst te kunnen vinden heeft u een zorgproductcode nodig.

 • Ik kom zonder een verwijzing

  Wanneer u zonder verwijzing komt worden uw kosten berekend via de orthomoleculaire zorg (alternatieve zorg) en dus ook vanuit uw aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico!

  Via de orthomoleculaire weg berekenen wij alles los met vaste tarieven:

  2017 2018
  Een eerste (-vervolg) consult van 60 minuten € 165,00 € 180,00
  Een volgende vervolgconsult van 30 minuten € 82,50 € 90,00
  Een telefonisch consult (10 minuten) of e-mail consult € 25,75 € 30,00
  Een herhaalrecept € 15,50 € 17,50
  Bloedonderzoek Bloedonderzoek wordt per item berekend met daarbij een ordertarief.

  Het 1e bezoek is altijd een uur. Voor het eerste vervolgconsult wordt door uw arts ook 1 uur uitgetrokken. Hierin worden eventuele laboratorium uitslagen besproken en een voorstel voor een behandeling gemaakt. Dit gaat in overleg met u.

  Deze tijd is deels bedoeld voor het gesprek met u, deels is dit nodig voor bestudering van uitslagen door de arts en formuleren van het persoonlijke advies. Ook schrijven van een brief aan uw huisarts valt onder consulttijd.

  Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve zorg zal er een deel vergoed worden.

  De meeste verzekeraars vergoeden slechts een maximale vergoeding per dag (Dit varieert per verzekering en per polis, van 20 euro per dag tot 85 euro per dag). Dit betekent dat niet alles vergoed zal worden. Bij de meeste verzekeraars worden laboratoriumonderzoeken niet vergoed. Deze zult u dus in de meeste gevallen zelf moeten betalen.

  Zie hier de vergoedingen per verzekeraar.

  Het kan zijn dat er speciale laboratoriumonderzoeken worden geadviseerd, zoals speciale bloedonderzoeken, ontlasting-, speeksel-, of urine onderzoek.

  Deze onderzoeken worden door alternatieve laboratoria gedaan Een enkele verzekeraar vergoedt deze via de aanvullende verzekering. Informeer hiervoor uw verzekeraar. U wordt van te voren ingelicht hoe hoog de kosten zijn voor dit onderzoek. U beslist zelf of u dit onderzoek wel of niet wilt laten doen!

  Vergoedingen per verzekeraar

  Vanuit de basisverzekering zijn er geen vergoedingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld orthomoleculaire geneeskunde. Cliënten/verzekerden hebben echter wel recht op drie uur dieetadvisering/dieetbegeleiding vanuit het basispakket.

  De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2017. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend.

  CZ (Vergoedingen Orthomoleculair)

  • Basis
   Max. vergoeding € 250 (€ 30 per dag)
  • Plus
   Max. vergoeding € 450 (€ 40 per dag)
  • Top
   Max. vergoeding € 650 (€ 40 per dag)
  • Jongeren
   Max. vergoeding € 200 (€ 30 per dag)
  • Gezinnen
   Max. vergoeding € 350 (€ 40 per dag)
  • 50+
   Max. vergoeding € 350 (€ 40 per dag)

  VGZ (Vergoedingen Orthomoleculair)

  • VGZ Aanvullend Goed
   Max. vergoeding € 300 (€ 45 per dag)
  • VGZ Aanvullend Beter
   Max. vergoeding € 500 (€ 45 per dag)
  • VGZ Aanvullend Best
   Max. vergoeding € 800 (€ 45 per dag)
  • Jong Uitgebreid
   Max. vergoeding € 200 (€ 45 per dag)
  • Gezin Uitgebreid
   Max. vergoeding € 300 (€ 45 per dag)
  • Vitaal Uitgebreid
   Max. vergoeding € 300 (€ 45 per dag)